آترین جون من آترین جون من ، تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 26 روز سن دارد
زندگي شيرين مازندگي شيرين ما، تا این لحظه 10 سال و 5 ماه و 18 روز سن دارد

خاطرات دخترم آترین

آترین در آتلیه

عزیز دلم ٦ ماهگیت  مبارک ......... به مناسبت ٦ ماهگی من و بابا جونی بردیمت آتلیه ..... اونجا خیلی دخمل صبوری بودی و با ما خیلی همکاری کردی عسلم .... ازت ممنونم مامانی ........... دوست دارم خیلی زیاد نفس مامان ...............   ...
4 بهمن 1390

واکسن آترین نازنازی تا 6 ماهگی

آترین نفسم ، عزیز دلم دو ماهگی که برای واکسن بردمت خیلی نگران و ناراحت بودم ............. نگران از بابت اینکه تب نکنی و اذیت بشی و ناراحت بخاطراینکه می خوان رونهای تپل و خوشگلت رو سوزن بزنن ........... اما خدارو شکر خیلی گریه نکردی و با خوردن استامینوفن تب هم نداشتی ...........   برای واکسن 4 ماهگی که بردمت بازم خواب بودی سعی کردم بیدارت کنم اما بیدار نشدی با فرو رفتن سوزن تو پای خوشگلت جیغ کشیدی و بیدار شدی ............ عزیزدلم سریع بغلت کردم و بوسیدمت و تو هم مثل همیشه زود آروم شدی و حتی واسه اون خانم و من و مامانی خندیدی عزیزم ........... ثابت کردی که دختر نازنازی و لوسی نیستی و خیلی قوی هستی قربونت بره مام...
3 بهمن 1390
1