آترین جون من آترین جون من ، تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 26 روز سن دارد
زندگي شيرين مازندگي شيرين ما، تا این لحظه 10 سال و 5 ماه و 18 روز سن دارد

خاطرات دخترم آترین

شيرين زبونيهاي آترين گلي

اين روزها آترين جونم خيلي مراعات ماماني و ميكنه ...  شبهايي كه خسته ام و زود به رختخواب ميرم  مياد بوسم ميكنه و ميگه مامان من ميذارم كه بخوابي منم بعدا كه كارتونم و ديدم و بازيهام تموم شد ميام پيشت ميخوابم ......... يكي از جمعه شبها كه قصد خوابيدن داشتيم . بعد كلي كلنجار رفتن با خانم گفتم آترين جونم بخواب ديگه مامان خسته است گناه داره ......... برگشته ميگه : مامان امروز كه سركار نرفتي كه خوابيت بياد ...... من   بابا سعيد   ...
16 بهمن 1393

آترين و رقص عربي

بعد از علاقه بيش از حد آترين گلي به رقص باله  اين روزها دور ، دور رقص عربيه ، بله مدتيه دخمل مامان به رقص عربي علاقمند شده ......تو كليپهاي رقص عربي ميبينه خانمها نيم تنه پوشيدن و مي رقصن ......  اومده ميگه مامانا واسه منم تاپ كوتاه ميخري عربي برقصم .... من : عزيزم سه تاشو داري آترين با خوشحالي : مامان واسم بيار بپوشم عربي برقصم القصه ...... نزديك به دو هفته است كه تو سوز و سرماي زمستون از صبح تا شب خانم نيم تنه ميپوشن و مشغول رقص عربين   فقط دلم ميخواد ميتونستم يه كليپ از رقصش تو وبلاگش بذارم .... باور نكردنيه اونقدر خوشگل كمروپايين تنشو تكون ميده و ميلرزونه كه نمي توني باور كني اين خوشگل خانم چطور ياد گرفته...
7 بهمن 1393
1