آترین جون من آترین جون من ، تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 26 روز سن دارد
زندگي شيرين مازندگي شيرين ما، تا این لحظه 10 سال و 5 ماه و 18 روز سن دارد

خاطرات دخترم آترین

عکسهای جدید ..............

سلام به گل دختر شیرینم و همه خوانندگان این وبلاگ .............. عکسهای جدید از عسل مامان ...............     این سارافون زیبا رو که می بینید تن آترین جونی ............... مامان مرضیه براش بافته ...............   برای دیدن بقیه عکسها و شیرین کاریهای عسل خانم به ادامه مطلب مراجعه کنید ..................         آترین و نظافت  من مشغول تماشای تلویزیون بودم که متوجه شدم آترین هراسون داره می ره توی کابینت آشپزخونه دنبال جارو دستی ............. گفتم چیزی نگم  ببینم چکار می خواد بکنه ........ رفت و جارو دستی رو آورد و مشغول جارو کشیدن روی مبل شد ............. من متعج...
28 بهمن 1391
1